GÖÇEBELERİN TERCİHİ KIL ÇADIRI

Göçebelerin tercih ettiği kıl çadırlar hakkında tam bilgi vermek  istiyoruz. Geçmiş dönemlerden beri göçebelerin konaklama için tercihleri kıl çadırlar olmuştur. Öyle ki İbraniler bu çadırlara beyt yani ev demişlerdir. Çadır şimdiki evlerimizin yerine kullanılırdı. Onların evleri kıl çadırları idi. Her evin olduğu gibi çadırlarında bir kapıya girişe ihtiyacı vardır. Kullandıkları kıl çadırın giriş kısmı tepesinden asılmış bir perde ile örterek ayırmışlardı ve bu çadırın kapısı olarak işlev görmekteydi. Çadırın kapısı ön önemli kısım olmakla birlikte giriş yeri olma özelliği taşımaktadır. O dönemde çadırın kapısı kralın tahtı ile bir tutulurdu. Evin reisi kapıda otururdu. Burada evini seyreder ve gezginleri gözlerdi. Evin güvenliğini tehdit edebilecek durumları incelerdi. Bu dönemdeki çadırlar siyah keçi kılı ile inşa edilirdi. Zamanla güneş ışığına maruziyetinden dolayı paneller değiştirilirdi ancak önceki kullanılan malzemeler atılmaz paspas, duvar halısı gibi şekillerde kullanılmaya devam ederdi. Kıl çadırı kullanım alanlarının fazlalığı ve atılmayıp tekrar kullanılabilir oluşundan dolayı oldukça faydalıdır.

Kıl Çadır Özellikleri

Kıl çadır özellikleri bakımından çok zengin bir yapıya sahiptir. Asıl olarak söylemek gerekirse  kıl çadır keçi kılından yapıldığı için keçi kılının tüm özelliklerine sahiptir. Kıl çadır özelliklerini öğrenmek için ” kıl çadır özellikleri sayfası” ‘na göz atabilir ya da keçi kılının özelliklerini öğrenmek isterseniz “Keçi kılı özellikleri sayfası” ‘na göz atabilirsiniz. Kıl çadır keçi kılından yapıldığı için keçi kılının bütün özelliklerine sahiptir. Keçi kılı ise doğal ve mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Keçi kılı soğuk sıcak geçirmez, haşere, (Yılan, akrep vs) kesinlikle içine giremez.

Yörük Çadır Nedir ?

Yörük çadır, asırlardan bu güne kadar Osmanlı çadırı, oba çadır, otağ çadır olarak çeşitli isimlerde isimlendirilmiş aslen kıl çadır ürünüdür. Genellikle Yörükler bu çadırı kullandıkları için yakın zamana kadar sadece Yörük çadır olarak bilinmekte idi. Hala günümüzde YÖRÜK ÇADIR olarak kıl çadırı adlandıran bir kesim toplulukta günümüzde vardır. Yörük çadır hakkında daha detaylı bilgi için “Yörük Çadırı Tarihi” sayfamıza göz atabilirsiniz.

Kıl Çadır Garanti

Kıl çadır garantisi belirli koşullara göre 5 ile 7 sene arasında değişmektedir. Bu kıl çadırının sadece dayanıklılık özelliğinden değil Firmamız tarafından müşterilerimize sunduğumuz ekstra bir hizmettir. Zira kıl çadır kurulumunda kullanılan malzemeler ve daha önemlisi kıl çadırı kuran kişilerin profesyonel bir ekip olması ya da olmaması çadırın dayanıklılığını artırır ya da azaltır. Peker dokumacılık Kıl çadır garanti koşullarını öğrenmek için “Kıl çadır garanti koşulları” sayfamıza bakabilirsiniz. Peker Dokumacılık Kaliteyi Güvenle Sunar..

Kıl Çadır Bilgi

Kıl çadır bilgi sayfamızı kıl çadır üretiminin nasıl olduğu, hangi koşullarda ve ne tür bir kıldan üretildiğini ve kaç çeşit dikim türünün var olduğunun bilgisini vermek amacı ile açtık. Peker Dokumacılık kurulduğu günden bu güne kadar şeffaf bir şekilde “Önce müşteri, Önce güven” esasına dayanarak hizmet vermektedir. Bu sebeple de 8 kuşaktan bu güne kadar verdiğiniz güvenle her zaman vizyonunu üst basamaklara çıkartarak hizmet vermeyi amaçlamıştır. Detaylı bilgi için sayfalarımız: “Kıl çadır Tarihçe Sayfası” “Kıl çadır üretim sayfası” “Kıl çadır kurulum sayfasıKeçi kılı sayfası” “Kıl çadır üreticileri sayfası” sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
O zamanlarda yine bu çadırların büyüklüğü ailenin büyüklüğü ve zenginliği ile ilişkilendirilirdi. Aile büyüdükçe ya da zenginliği arttıkça paneller büyütülürdü ve ev genişletilirdi. Bu da ailenin gücünü temsil ederdi. Peki neden kıl çadırını tercih etmiş olabilirler ? Aslında bunun bir çok sebebi bulunmaktadır. Kıl çadırının bilmediğimiz pek çok yararını o dönemde biliyorlardı ve bu nedenle de  tercih ediyorlardı. Peki bu yararlar neler bakacak olursak öncelikle keçi kılı çadırı , Yakın Doğu’nun çöl bölgelerine mükemmel şekilde uyar olması bakımından eşsizdir. Çöl denildiğinde aklımıza ilk gelen güneştir bu nedenle öncelikle kıl çadırı güneşe karşı koruma sağlamalıdır. Çadır güneşe karşı gölge sağlar ve rüzgarın esinti oluşturmasına izin verir.  Geceleri çöller oldukça soğuk olmalarıyla ünlüdür. Sıcak çadır ısıyı emer ve çadırı sıcak tutar ve böylelikle soğuktan koruma sağlanmış olur. Bu saç kumaşının arasında boşluklar bulunmaktadır. Öyle ki geceleri bu boşluktan gök yüzündeki yıldızların ışıkları çadırın içine girer ve ortamı aydınlatabilirler. Saç lifleri yağmurlardan ıslandığında ise lifler genişler ve su geçirmez bir çatı oluştururlar. Böylece içeriye yağmur damlalarının girişini engelleyerek bir korunak oluştururlar. Yine güçlü çöl rüzgarına karşı dayanabilecek bir ev ihtiyacı vardır. Çadırın duvarları halatların üst kısmına serilir ve rüzgar böylece çadırın üzerinden geçebilir. Bu şekilde çadırın sağlam olması sağlanır ve çadır yıkılmaz, devrilmez. Tüm bu özellikler kıl çadırını eşsiz yapıyor ve öncelikli kullanım olanağı sağlıyor. Göçebe ailelerde sosyal oluşumlar beyt (ev, aile), mishpechah (klan) ve matteh (kabilen) şeklinde idi. Aile, çocuklar, ebeveynler ve dedesi hepsi bir çadırda yaşardı. Klan, geniş aileden, dedelerden, teyzelerden, amcalarından, kuzenlerinden oluşuyordu. Bunların hepsi bir kampta yaşıyorlardı. Yerleşim dairesl bir biçimde düzenlenirdi. Bir kamp 50-100 kadar çadır içerirdi.  Kabilede yer alan klan çok büyüdüğünde ve yerleşim alanına sığmamaya başladığında kabile iki klana bölünürdü. Bu şekilde genişleme devam ederdi. Böylelikle aslında baktığımızda  tüm klanların tek bir kabileden geldiğini anlayabiliriz. Geçmiş dönemlerde yaşayan insanların pek çok şeyi yaşayarak öğrendiklerini biliyoruz. Onlar yaşamlarını kolaylaştıracak kullanışlı en iyi özelliklere sahip materyalleri seçip bunları kullanıyorlardı. Hepimizin en güvenli, sıcak ve huzurlu hissettiğimiz evlerimiz onlar içinde oldukça önemliydi. Bizden farklı olarak sadece manevi huzurun, rahatlığın yanı sıra onlar doğa koşullarına karşı da güvenilir evler kurmaları gerektiğini biliyorlardı. Bu nedenle evleri için kıl çadırlarını kullanmışlardır. Kıl çadırının saymakla bitiremeyeceğimiz tüm özelliklerinden faydalanmak ve ev konforuna sahip olmak için ilk tercihleri bu olmuştur.